en  de  es  pl  it  ru

Pizzeria Da Grasso

Restaurant

Map Edit: 475963874Highscore: Ventlan

Garmin GPS Mapillary

Details

timestamp2018-01-02 17:32:59
addr:housenumber16
addr:streetAndrzeja Sacharowa
amenityrestaurant
namePizzeria Da Grasso

comments powered by Disqus

Position

latitude
longitude

FlickR

  • 132725481@N04 Maciej Bohdanowicz / Bajki dla (nie)grzecznych dzieci – poezja wizualna
  • 132725481@N04 Maciej Bohdanowicz / Bajki dla (nie)grzecznych dzieci – poezja wizualna
  • 132725481@N04 Maciej Bohdanowicz / Bajki dla (nie)grzecznych dzieci – poezja wizualna
  • 132725481@N04 Maciej Bohdanowicz / Bajki dla (nie)grzecznych dzieci – poezja wizualna
  • 132725481@N04 Maciej Bohdanowicz / Bajki dla (nie)grzecznych dzieci – poezja wizualna
  • 132725481@N04 Maciej Bohdanowicz / Bajki dla (nie)grzecznych dzieci – poezja wizualna
  • 132725481@N04 Maciej Bohdanowicz / Bajki dla (nie)grzecznych dzieci – poezja wizualna
  • 132725481@N04 Maciej Bohdanowicz / Bajki dla (nie)grzecznych dzieci – poezja wizualna
  • 132725481@N04 Maciej Bohdanowicz / Bajki dla (nie)grzecznych dzieci – poezja wizualna
  • 132725481@N04 Maciej Bohdanowicz / Bajki dla (nie)grzecznych dzieci – poezja wizualna