en  de  es  pl  it  ru

Granych

YAPISGranych

Ta lista pokazuje, kto ma najwięcej POI przedłożone OpenStreetMap!

Tylko węzły z nazwą są zliczane. Ponadto, ostatnia aktualizacja musi być przez to przyczynianie się, jak były tak dobre, że nikt inny nie zmienił ich jeszcze. To nie jest konieczne, aby POI zostały złożone korzystania YAPIS, ale powinno to być wykorzystywane co ​​najmniej raz do stawienia się na tej liście.

Uwaga: Prosimy o cierpliwość w przypadku prośby o aktualizację dla konta użytkownika OSM formularza to może trochę potrwać!